Saint Sergius ve Bacchus Kilisesi (Küçük Ayasofya Camii)

Küçük Ayasofya Camii Eminönü ilçesinde Cankurtaran ile Kadırga semtleri arasında Marmara surlarının güney deniz kısmına yaklaşık 20m. mesafede konumlanmaktadır. Bazı kaynaklarda yapının yakınında Hormidas Sarayı olarak bilinen Büyük Saray`ın bir pavyonunun ve bitişiğinde erken Orta Bizans zamanına ait Havari Petrus ve Pavlos adına yapılmış bazikal planlı bir kilise bulunduğu belirtiliyorsa da bu yapılar günümüze ulaşamamıştır. Continue reading

Akataleptos Manastırı (Kalenderhane Camii)

kalender1
Kalenderhane Camii veya Eski İmaret Camii olarak bilinen Akataleptos Manastırı’nın Yunan haçı kemerli Bizans kilisesi örneğinin var olan birkaç örneğinden birini temsil ettiğinden dolayı plan ve üslup özelliklerine göre de 9. veya 10. yüzyılda Komnenos hanedanlığı tarafından inşa edildiği sanılmaktadır. İlk olarak 1094 yılındaki bir belgede adı geçmekte ve Bizans İmparatorluğu’nun sonuna kadar ayakta kaldığı bilinmektedir. Continue reading