Aya Thekla Kilisesi (Atik Mustafa Paşa Camii)

İçerisinde sahabeden Hazret-i Cabir’in kabrinin bulunduğu inancıyla Cabir Camii olarak da adlandırılan bu tarihi yapının aslı, eski bir Bizans kilisesidir. İstanbul’un kuzeybatı köşesinde kara tarafı surları ile Haliç kıyısı arasında kalan sahada Ayvansaray semtinin içinde, ancak 1933 yılında yapılan düzenleme sonucunda adını verdiği mahallenin surları dışında kalmıştır. Continue reading

II. Haçlı Seferi

II hacliseferi
II. Haçlı Seferi / 1 (Edessa Kontluğu’nun Yıkılması)

II. Haçlı Seferi / 2 (Papa III. Eugenius’un Haçlı Çağrısı)

II. Haçlı Seferi / 3 (Hazırlık)

II. Haçlı Seferi / 4 (Alman Haçlı Ordusu)

II. Haçlı Seferi / 5 (Fransız Haçlı Ordusu)

II. Haçlı Seferi / 6 (Kudüs’e Varış)

II. Haçlı Seferi / 7 (Şam Kuşatması)