Pammakaristos Manastırı (Fethiye Camii)

Pammakaristos Manastırı, İstanbul’da Çarşamba semtinde bulunan, Ayasofya ve Kariye’den sonra Bizans döneminden ayakta kalan en önemli 3. Kilisedir. Asıl adı “Pammacaristos Meryem Ana”, yani “Çok mutlu Meryem Ana” idi. Şu anda camii ve müze olarak iki ayrı bölümden oluşan yapının temeli, 11. yüzyılda Michael VII. Dukas tarafından atılmış ve inşası, günümüzde mevcut olmayan bir kitabeye göre Ana Saray’dan Blachernai Sarayı’na taşınan Komnenos Hanedanı mensubu  John II. İoannis Komnenos ve eşi Anna Doukaina tarafından tamamlanmıştır. İç yapının, hanedan mensuplarının gömüleceği yer olarak ayrılması sonucu I. Alexius Komnenos ve kızı Anna buraya gömülmüştür. Continue reading

Aya Thekla Kilisesi (Atik Mustafa Paşa Camii)

İçerisinde sahabeden Hazret-i Cabir’in kabrinin bulunduğu inancıyla Cabir Camii olarak da adlandırılan bu tarihi yapının aslı, eski bir Bizans kilisesidir. İstanbul’un kuzeybatı köşesinde kara tarafı surları ile Haliç kıyısı arasında kalan sahada Ayvansaray semtinin içinde, ancak 1933 yılında yapılan düzenleme sonucunda adını verdiği mahallenin surları dışında kalmıştır. Continue reading

Saint Sergius ve Bacchus Kilisesi (Küçük Ayasofya Camii)

Küçük Ayasofya Camii Eminönü ilçesinde Cankurtaran ile Kadırga semtleri arasında Marmara surlarının güney deniz kısmına yaklaşık 20m. mesafede konumlanmaktadır. Bazı kaynaklarda yapının yakınında Hormidas Sarayı olarak bilinen Büyük Saray`ın bir pavyonunun ve bitişiğinde erken Orta Bizans zamanına ait Havari Petrus ve Pavlos adına yapılmış bazikal planlı bir kilise bulunduğu belirtiliyorsa da bu yapılar günümüze ulaşamamıştır. Continue reading

Akataleptos Manastırı (Kalenderhane Camii)

kalender1
Kalenderhane Camii veya Eski İmaret Camii olarak bilinen Akataleptos Manastırı’nın Yunan haçı kemerli Bizans kilisesi örneğinin var olan birkaç örneğinden birini temsil ettiğinden dolayı plan ve üslup özelliklerine göre de 9. veya 10. yüzyılda Komnenos hanedanlığı tarafından inşa edildiği sanılmaktadır. İlk olarak 1094 yılındaki bir belgede adı geçmekte ve Bizans İmparatorluğu’nun sonuna kadar ayakta kaldığı bilinmektedir. Continue reading