I. Haçlı Seferi / 1 (Halk Haçlı Ordusu)

I Haçlı Seferi

Türkler’in Müslümanlığı kabul ederek Batı’ya göç etmeye ve Büyük Selçuklu Devleti’ni kurarak Orta Doğu’nun büyük bir bölümünü ele geçirmeleri 11. yüzyıl başlarına rastlamıştı. O döneme kadar İslam dünyasıyla büyük çaplı bir çatışmaya girmemiş olan Avrupalılar 1071 yılında Bizanslıların Malazgirt Muharebesi’nde uğradıkları yenilgi üzerine büyük bir telaşa düştüler. Anadolu’nun kapıları bir kez daha Türklere açılmış ve Türkler Konstantinopolis’in yakınlarına kadar ilerleyerek Nikaia (İznik)’te Anadolu Selçuklu Devleti’ni kurmuşlardı. Continue reading

I. Haçlı Seferi / 2 (Baron Haçlı Ordusu)

I Haçlı Seferi

İkinci gruba Baronların Haçlı Seferi adı verilebilir. Çünkü Avrupa soyluları tarafından komuta edilmiş ve profesyonel ağır zırhlı şövalyelerle donanmıştı. Komutanları arasında Aşağı Lorenli Godfrey de Bouillon, kardeşi Boulognelu Baudouin, kuzeni Bourglu Baudouin, Normandi Dükü Robert, Norman Tranta Kontu Boemondo ve kuzeni Tancred de Hauteville, Toulouse Kontu IV. Raymond St Gilles, Flandra Kontu II. Robert, Fransız kralının kardeşi Vermandoislı Hugh le Grand gibi Fransa’nın, Burgundi’nin ve Güney İtalya’nın önemli soyluları bulunmaktaydı. Avrupa’nın belirtilen alanlarında bu ordular toplanmaktayken özellikle Almanya’da Yahudiler aleyhine büyük bir propaganda başlatıldı. Continue reading

I. Haçlı Seferi / 3 (Antakya Kuşatması)

I Haçlı Seferi

Haçlı orduları aç ve perişan halde, Ekim 1097’de Antakya kalesi önüne geldiler. O zaman kale komutanı Türk asıllı, 1085’de Antakya’yı fetheden Büyük Selçuklu Devleti sultanı Melik Şah’ın bir gulam emiri olan ve onun tarafından yaklaşık 1090’de Antakya emiri olarak tayin edilen Yagı Siyan’dı. Arap tarihçi Ali İbn el-Esir’in çok ayrıntılı olarak verdiği gibi, Haçlı ordularının gelişini önceden haber alan Yagı Siyan, şehirde yaşayan Hristiyanların dindaşlarına yardım etmesinden korktuğu için bütün Hıristiyan erkekleri kale dışına çıkarttı. Continue reading

I. Haçlı Seferi / 5 (Kudüs İşgali)

I Haçlı Seferi

15 Temmuz 1099 günü öğleden sonra, akşamüstü ve ertesi sabah Haçlı ordusu mensupları Kudüs’te bulunan bütün Müslümanları ve Yahudileri öldürmeye başlayıp dünya tarihinde eşine az rastlanır bir vahşet gerçekleştirdiler. Haçlı ordusu, Kudüs’te, iki gün içinde şehirdeki 70 binden fazla olmak üzere tüm Müslümanlar ve Yahudileri kılıçtan geçirdiler. Continue reading